Fysiotherapie in de regio Uithoorn

Rekenmiddel voor ‘hartleeftijd’ ontwikkeld

De Hartstichting heeft een rekenmodel ontwikkeld waarmee mensen hun ‘hartleeftijd’ kunnen berekenen. Zo’n hulpmiddel helpt mensen te begrijpen hoe groot hun risico is op hart- en vaatziekten, zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd door het Amsterdam UMC.

Op de site van de Hartstichting kunnen mensen hun hartleeftijd berekenen aan de hand van leeftijd, geslacht, of iemand wel of niet rookt en de bloeddruk- en cholesterolwaarden. Iemand die niet rookt en optimale waarden heeft, komt uit op de eigen leeftijd. Maar roken en hogere waarden zorgen voor een hoger risico, en dus een hogere hartleeftijd. De rekenmodule kan gebruikt worden door mensen tussen 40 en 70 jaar.
Deze methode van inzicht geven in de conditie van het hart werkt het beste, blijkt uit het onderzoek van het Amsterdam UMC. Met name voor lager opgeleiden is deze methode toegankelijk. De Hartstichting heeft de tool ontwikkeld om mensen aan te sporen hun risico in kaart te brengen Het aantal chronische hart- en vaatpatiënten neemt toe. De verwachting is dat Nederland in 2030 zo’n 1,9 miljoen hart- of vaatpatiënten heeft.

Bron: www.nieuws.nl