Fysiotherapie in de regio Uithoorn

Welkom bij Motion Preventie, hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Motion Preventie.

Uw abonnement gaat in op de 1e trainingsdag

De contributie is steeds bij vooruitbetaling verschuldigd. De contributie moet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan. (dit kan via PIN betaling of door overboeking per bank)

Wij versturen uiterlijk 10 dagen voor aanvang van het nieuwe kwartaal de contributiefacturen. Na het versturen van de 2e betalingsherinnering, eigenen wij ons het recht toe u de toegang tot de trainingszaal te weigeren.

Motion Preventie heeft het recht de tarieven jaarlijks te verhogen. Het aankondigen hiervan zal minimaal een maand voor de ingangsdatum van de verhoging, middels publicatie in de sportzaal, plaatsvinden.

Het type abonnement kan alleen per betalingstermijn worden aangepast.

Indien u het abonnement wilt beëindigen, dient u dit uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de nieuwe contributietermijn, schriftelijk, door middel van het afmeldformulier (bij ons te verkrijgen). Indien u niet tijdig het abonnement opzegt, wordt het stilzwijgend verlengd. Motion Preventie is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering of diefstal van en schade aan goederen van de deelnemer. Tevens is Motion Preventie niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers.

Motion Preventie is alleen tijdens officiële feestdagen gesloten.

In de trainingszaal is gebruik van eigen handdoek verplicht. Het betreden van de trainingszaal met buiten schoenen is NIET toegestaan. Als sporter bent u verplicht de toestellen na gebruik schoon en correct achter te laten.

Alleen in geval van langdurige ziekte/blessure kan het abonnement in overleg met de leiding (tijdelijk) worden stopgezet.

Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u dit tijdig door te geven. (tel. 0297-562234). Als u dit wenst, en er is ruimte, kunt u elders in dezelfde week uw training inhalen. Bij niet afbellen beschouwen wij de training als vervallen.

Vakantie is GEEN reden om uw abonnement op te schuiven. Alleen bij langdurige ziekte/blessure of andere zwaarwegende omstandigheden wordt het abonnement opgeschoven. Medewerkers kunnen u hierover informeren.

Aanwijzingen van de trainingsbegeleider dienen opgevolgd te worden.

We wensen u een plezierige tijd bij Motion Preventie!