Fysiotherapie in de regio Uithoorn

Wij heten u van harte welkom bij Motion Fysiotherapie.

Bij Motion Fysiotherapie gaan we uit van de bewegende mens. Dit houdt in dat Motion voor actieve fysiotherapie staat, waarbij het uitnodigen tot gezond bewegen en het stimuleren hiervan belangrijke onderdelen van de behandeling vormen. Om dit te bereiken beschikken we over een team van medewerkers met ieder hun eigen specialisatie.
Dit alles proberen wij te realiseren in een praktijk die mensen op hun gemak stelt qua inrichting en sfeer. In onze wachtruimte kunt u de tijd veraangenamen met een kopje koffie of thee.

Indien u in behandeling komt bij Motion Fysiotherapie verwerken we persoonsgegevens van u. Dat is nodig om de beste zorg te kunnen bieden. Motion Fysiotherapie heeft deze gegevens beveiligd tegen diefstal of onrechtmatig gebruik. Alle medewerkers van Motion Fysiotherapie en Preventie die toegang hebben tot uw gegevens zijn aan strikte geheimhouding gebonden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy statement.

Voor een goed verloop van het behandelingsproces is het nuttig dat u kennisneemt van ons huisreglement:
• Het ingestelde behandelprotocol is niet afhankelijk van het aantal behandelingen dat uw verzekering vergoedt.
• Fysiotherapie wordt tegenwoordig alleen door de verzekering vergoed indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. U dient zelf op de hoogte te zijn van uw polisvoorwaarden. Als er geen recht meer is op vergoeding vanuit de verzekering, komen behandelingen voor uw eigen rekening.

• Afbelprocedure: afbellen, om wat voor reden ook, dient uiterlijk 24 uur van tevoren te gebeuren. Te laat afgezegde afspraken worden bij de patiënt zelf in rekening gebracht en kunnen door de patiënt niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.
• In verband met de hygiëne vragen wij u om een eigen handdoek mee te nemen.
• In de oefenzaal zijn zaalschoenen verplicht. Tevens wordt u verzocht gebruikte apparatuur in de oefenzaal na gebruik te reinigen met de daarvoor aanwezige middelen.
• Wij verwachten dat u tijdens uw verblijf bij Motion uw mobiele telefoon uitzet en dat u bekertjes en andere materialen opruimt na gebruik.
• In het kader van het toezicht van de zorgverzekeraar op de kwaliteit, kunt u door de verzekeraar benaderd worden voor een tevredenheidsonderzoek over uw behandeling bij Motion Fysiotherapie. Deze is altijd anoniem, maar het team van Motion stelt het zeer op prijs als u de tijd neemt de enquête in te vullen. De enquête zal u via Fysio Prestatie Monitor toegezonden worden.

Mocht u nog suggesties dan wel op- of aanmerkingen hebben, dan vernemen wij dat graag van u.

Wij rekenen op een goede samenwerking.
Het Team van Motion Fysiotherapie.