Steeds meer mensen blijven langer thuis wonen, dus langer veilig en zelfstandig blijven is belangrijk. Eén van de aspecten van veilig zelfstandig thuis wonen is het voorkomen van een val. In Nederland zijn jaarlijks 1 miljoen valincidenten. 100.000 mensen moeten na een val naar de eerste hulp. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt de kans op een val toe. De gevolgen van een val zijn uitgebreid: u kunt iets breken, bang worden om nog een keer te vallen, u gaat  activiteiten vermijden (bijvoorbeeld boodschappen doen, op bezoek gaan bij vrienden) en wordt minder zelfstandig.
Voor mensen die al een keer gevallen zijn kan Caroline Smeets een valanalyse uitvoeren. Voor iedereen die wil voorkomen om (nog) een keer te vallen, zijn er diverse mogelijkheden. Als u angstig of bezorgd bent om te vallen, is de cursus “zicht op evenwicht” misschien wat voor u om uw valangst te verminderen.
Voor mensen die willen oefenen om vallen te voorkomen is het Otago programma of “vallen verleden tijd” een mogelijkheid. De programma’s kunnen individueel en in groepsverband gevolgd worden. Otago en zicht op evenwicht wordt ook vaak bij mensen thuis gegeven.