Fysiotherapie in de regio Uithoorn

Onze Missie

Ons doel is om een optimaal behandelresultaat te bereiken. Dat kan betekenen dat de patiënt klachtenvrij is, maar het kan ook inhouden dat de patiënt geleerd heeft zo goed mogelijk om te gaan met zijn/haar beperkingen.

Hoge kwaliteit

De outillage van de praktijk is uitstekend en er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de patiënten behandeling.

Patienten zorg

Onze uitgangspunten zijn kennis overdragen, leereffect bewerkstelligen, zelfmanagement bevorderen en jezelf als fysiotherapeut overbodig maken.

Professionele zorg

 Motion fysiotherapie hanteert geen wachtlijsten, patiënten kunnen binnen 2 werkdagen een afspraak met één van de specialisten krijgen.

 Motion Fysiotherapie heeft meerdere specialisaties in huis die onderling nauw samenwerken in de vorm van overleg zodat de patiënt altijd de beste zorg krijgt.

 Daarnaast is Motion fysiotherapie & preventie bekend bij verschillende organisaties en specialisten in het ziekenhuis.

Onze visie

Motion staat voor actieve fysiotherapie en wil ook patiënten die daar (nog) niet voor open staan in beweging brengen.

Daarnaast betekent actieve therapie dat de doelstellingen of de therapie zelf, gedurende het revalidatieproces, steeds aangepast zal worden aan de hand van regelmatige evaluaties.

Onze filosofie

Bij wat wij actieve therapie noemen is de cliënt in belangrijke mate mede verantwoordelijk voor het formuleren van de therapiedoelstellingen en voor de realisatie en de evaluatie hiervan.

De cliënt levert zelf een actieve bijdrage aan zijn herstel. Dit kan tot uiting komen in het uitvoeren van oefeningen en trainingen, maar het is ook mogelijk dat aanpassingen in het dagelijks leven nodig blijken (zoals het aanleren van een juiste werkhouding of het zich eigen maken van een actievere levensstijl).

image-divider

Onze medewerkers

Fysiotherapie

Preventie

Jorien Wezel

Jorien Wezel

CIOS-sportbegeleidster
Specialisaties: CIOS-sportbegeleidster

Fitness bij oncologie

 

Na mijn opleiding op het CIOS heb ik verschillende banen gehad waar sport en bewegen de rode draad zijn geweest.

Ik vind het leuk om mensen te laten ervaren hoe leuk sporten is en hoe fijn het is om te ervaren dat je meer kan dan dat je denkt.

Samen je doel vast stellen en aan de hand daar van gaan we dan starten . Dit in kleine groepen en met persoonlijke aandacht.

Secretariaat