Fysiotherapie in de regio Uithoorn

Welkom bij Motion Spier-Pees en Trainingscentrum

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Motion Trainingscentrum Ondernemingsweg 54 H.

Indien u klant wordt bij Motion verwerken we persoonsgegevens van u, de zogenaamde NAW gegevens, geboortedatum, telefoonnummer en uw e mailadres. Voor onze locatie aan de Ondernemingsweg zullen wij ook een pasfoto van u vragen. Bij deze locatie is cameratoezicht in de trainingszaal en bij binnenkomst in het gebouw. Wij gebruiken cameratoezicht om te beoordelen of er geen ongeoorloofd gebruik gemaakt wordt van de trainingsfaciliteit. Met de camerabeelden kunnen we dit steekproefsgewijs onderzoeken. Wij zullen deze camerabeelden niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan, namelijk 4 weken. Alleen in geval van een incident of onrechtmatig gebruik van de trainingsfaciliteit mag Motion de beelden bewaren totdat het incident is afgerond.

Motion heeft alle gegevens beschermd tegen diefstal of onrechtmatig gebruik. Alle medewerkers van Motion Fysiotherapie en Preventie die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan strikte geheimhouding. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy statement.

 

Uw abonnement gaat in op de 1e trainingsdag.
De contributie is steeds bij vooruitbetaling verschuldigd. De contributie moet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan (dit kan via PIN betaling of door overboeking per bank). Na het versturen van de 2e betalingsherinnering, eigenen wij ons het recht toe u de toegang tot de trainingszaal te weigeren.
Motion Trainingscentrum heeft het recht de tarieven jaarlijks te verhogen. Het aankondigen hiervan zal minimaal een maand voor de ingangsdatum van de verhoging, middels publicatie in de trainingszaal, plaatsvinden.
Motion Trainingscentrum is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering of diefstal van en schade aan goederen van de deelnemer. Tevens is Motion Trainingscentrum Ondernemingsweg niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers.
In de trainingszaal is gebruik van een eigen handdoek verplicht. Het betreden van de trainingszaal met buiten schoenen is NIET toegestaan. Als sporter bent u verplicht de toestellen na gebruik te reinigen met de daarvoor aanwezige middelen en alles schoon en correct achter te laten.
Alleen in geval van langdurige ziekte/blessure kan het abonnement in overleg met de leiding (tijdelijk) worden stopgezet.

Wij wensen u een plezierige tijd bij Motion Trainingscentrum Ondernemingsweg!