Fysiotherapie in de regio Uithoorn

Wat vinden patiënten belangrijk in de zorg én wat zijn hun ervaringen

Met de CQ-index (Consumer Quality Index) wordt de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief in kaart gebracht. Het is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten van ervaringen van patiënten en consumenten met de zorg en de zorgverzekeraar. De systematiek bestaat uit een familie van vragenlijsten met bijbehorende richtlijnen voor dataverzameling, data-analyse en het rapporteren van de resultaten. De vragenlijsten geven inzicht in twee zaken: wat patiënten belangrijk vinden én wat hun ervaringen zijn met de zorg.

Toepassing

CQI-resultaten kunnen worden gebruikt voor het evalueren en verbeteren van de kwaliteit van zorg. De informatie is bedoeld voor:

 

  • Patiënten en consumenten bij het kiezen van een zorgverzekeraar of een zorgaanbieder;
  • Cliëntenorganisaties die de belangen van hun leden behartigen;
  • Verzekeraars die kwalitatief goede zorg willen inkopen en kwaliteitsafspraken willen maken met zorgaanbieders;
  • Managers en professionals die de kwaliteit van hun zorg of dienstverlening willen verbeteren;
  • De Inspectie (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit, die toezicht houden op de zorg;
  • Het Ministerie van VWS dat op landelijk niveau de effectiviteit, veiligheid en patiëntgerichtheid van de zorg in de gaten houdt.

Ons kwaliteitsbeleid
De fysiotherapeuten die bij Motion Fysiotherapie werken zijn allemaal BIG geregistreerd en voldoen aan de criteria van het Kwaliteistsregister Fysiotherapie van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie.
Motion heeft een team van fysiotherapeuten met ieder een eigenspecialisatie of expertise. U wordt behandeld door de therapeut die verstand heeft van de klacht waarmee u komt. De therapeut werkt zoveel mogelijk volgens de geldende richtlijnen en standaarden om een optimaal behandelresultaat te bereiken.
Motion streeft ernaar de beste fysiotherapeutische zorg te leveren. Wij bereiken dit door als team steeds op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen en iedereen middels bijscholing en intervisie te stimuleren up to date te blijven.

 

Zorgkaart Nederland

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheids­zorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. Zorgkaart­Nederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.


Waardeer Motion fysiotherapie op Zorgkaart Nederland

Waardeer