Fysiotherapie in de regio Uithoorn

De vergrijzing heeft veel gevolgen, met als bijkomend streven voor ouderen om langer zelfstandig te blijven. Gelukkig zijn er steeds meer mogelijkheden om daarbij te helpen. Uit onderzoek blijkt dat functioneel oefenen effectief is bij diverse ziektebeelden, maar ook bij het voorkomen van vallen en botbreuken.

Daarnaast spelen op hoge leeftijd vaak meerdere aandoeningen tegelijk, dit zorgt voor complexere problematiek. Onze geriatrische specialisatie betekent onder andere ervaring en expertise op dat gebied en alle veel voor­komende aandoeningen. 

Motion Fysiotherapie & Preventie heeft hiermee ouderen echt iets bieden.

Behandeling geriatrische klachten bij Motion

Onze geriatrische specialisatie is voor kwetsbare ouderen en ouderen met complexe gezondheidsproblematiek. 

Advies en begeleiding van gezinsleden en mantelzorgers behoren ook tot de mogelijkheden. Denk hierbij aan informatie over het ziektebeeld, behandeling en dagelijkse werkzaamheden.

Waarbij kunnen we helpen?

 • Problemen bij alledaagse handelingen,
  • zoals aankleden, uitkleden, wassen en huishoudelijke taken.
 • Problemen bij bewegingen,
  • zoals lopen, opstaan, zitten en traplopen.
 • Problemen bij het gebruik van hulpmiddelen.
 • Houdingsadviezen, transfers en pijnbestrijding bij bedlegerige patiënten.
 • Voortzetting (revalidatie)behandeling na ziekenhuisopname.
 • Activatie bij inactiviteit, slechte conditie of spierverzwakking.
 • Controle op veiligheid en leefomgeving.
 • Screening op valrisico en valpreventie.

  Zie Motion Valpreventie

Hoe gaan we te werk?

Tijdens de eerste afspraak zal er een oriëntatiegesprek plaatsvinden en eventueel een lichamelijk onderzoek.

Met uw hulpvraag en de uitkomsten van de testen stellen we samen met jou en eventuele gezinsleden en mantelzorgers behandelplan op. Uiteraard afgestemd op je fysieke mogelijkheden en wensen.

Omdat er vaak sprake is van meervoudige gezondheidsproblemen, werken we zo nodig samen met andere disciplines.

Soms kan behandeling ook bij u thuis plaatsvinden

U kijkt samen met de fysiotherapeut of u zelfstandig kunt blijven bewegen om de conditie te behouden. Dit kan eventueel bij Motion Preventie of bij een andere sportclub.

Fysiotherapie aan huis.

Behandelingen kunnen ook bij u thuis plaatsvinden,

een reden kan zijn dat u niet naar de praktijk kunt komen

of dat u een behandeldoel hebt in uw thuissituatie.

De fysiotherapeut kan u ook adviseren op het gebied van (loop) hulpmiddelen. Indien nodig wordt samengewerkt met andere disciplines zoals een ergotherapeut of psycholoog.

 

 

Lees meer...

Kwetsbare ouderen

Ouderen kunnen kwetsbaar worden als gevolg van chronische ziekten of andere lichamelijke en geestelijke beperkingen in combinatie met hun psychosociale situatie. Maar wat houdt dat precies in?

Het Sociaal Cultureel Plan Bureau (SCP) beschrijft kwetsbare ouderen als volgt: “Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten (functiebeperkingen, opname, overlijden)”.

Volgens het SCP (2011) behoort 25% van alle 65-plussers tot de groep van kwetsbare ouderen. Dit zijn ongeveer 700.000 mensen. De verwachting is dat het aantal kwetsbare ouderen de komende twintig jaar zal oplopen tot 1.000.000. Ouderen met multimorbiditeit lopen hierbij het meeste risico op negatieve gezondheidsuitkomsten (functiebeperkingen, opname, overlijden) omdat de combinatie van aandoeningen hen meerdere beperkingen oplegt. Deze beperkingen hebben voornamelijk betrekking op de kwaliteit van leven.

Veel voorkomende aandoeningen en prevalentie

Anno 2017 voldoen 2 op de 3 ouderen niet aan de zogenaamde Fitnorm. De fitnorm voor ouderen betekent dat zij tenminste 3 keer per week gedurende minimaal 20 minuten intensieve lichamelijke activiteiten verrichten.

1 op de 4 ouderen (25,5%) voldoet niet aan de Beweegnorm. Dit betekent dat zij minder dan 2 uur per week in beweging zijn. De Beweegnorm voor ouderen ligt op minstens 5 keer per week 30 minuten matig intensief bewegen, zoals tuinieren, wandelen of boodschappen doen.

Ouderen die nog sporten geven in 65% van de gevallen aan dat het krijgen of behouden van een goede conditie een belangrijke reden is om te sporten. Ook actief blijven wordt in 64% van de gevallen genoemd. Sociale contacten zijn voor 40% van de sportende ouderen een reden om te sporten.


Meer dan de helft van de sportende ouderen (55%) ziet hun medesporters als belangrijke sociale contacten.

Ouderen die een hoger cijfer geven voor hun lichamelijke conditie, geven óók een hoger cijfer voor hun eigen geluk.

1 op de 3 niet-sportende ouderen zou meer sociale contacten willen. Van de ouderen die sporten is dit maar 1 op de 6.

Preventie Afspraak Maken

Ontmoet de therapeuten