Fysiotherapie in de regio Uithoorn
  1. De praktijk is telefonisch bereikbaar op nummer 0297-562234. Indien wij de telefoon niet kunnen opnemen, kunt u een boodschap met uw naam en telefoonnummer inspreken op het antwoordapparaat. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.
  2. Afbelprocedure: afbellen, om wat voor reden dan ook, dient uiterlijk 24 uur voor de afspraak te gebeuren. Te laat afgezegde afspraken worden bij de patiënt zelf in rekening gebracht en kunnen door de patiënt niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.
  3. Via onze website kunt u zich ook aanmelden voor een afspraak, door ons contactformulier in te vullen. U wordt dan zo snel mogelijk gebeld.
  4. Behandeling vindt uitsluitend op afspraak plaats.
  5. Indien u om medische redenen niet in staat bent naar de praktijk toe te komen, kunnen wij u ook aan huis behandelen.
  6. Bij uw eerste bezoek gaarne uw verzekeringspasje en identiteitsbewijs meenemen.
  7. In het geval van wijzigingen in uw adres of verzekeringsgegevens, deze gaarne aan ons doorgeven.
  8. Het ingestelde behandelprotocol is niet afhankelijk van het aantal behandelingen dat uw verzekering vergoedt.
  9. Fysiotherapie wordt tegenwoordig alleen door de verzekering vergoed indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. U dient zelf op de hoogte te zijn van uw polisvoorwaarden. Als er geen recht meer is op vergoeding vanuit de verzekering, komen de behandelingen voor uw eigen rekening.
  10. In verband met de hygiëne is het raadzaam om een eigen handdoek mee te nemen. Indien u gebruik maakt van de oefenzaal zijn zaalschoenen verplicht.

In het privacyreglement kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Indien u niet tevreden bent over de behandeling kunt in het document klachtenprocedure lezen hoe u te werk kunt gaan.