Fysiotherapie in de regio Uithoorn

Informatie over leefstijl helpt, maar wordt weinig gegeven

Mensen die na darmkanker meer bewegen en gezonder eten, ervaren een betere kwaliteit van leven dan hun lotgenoten die dit niet doen. Patiënten krijgen echter vaak geen of weinig voorlichting over leefstijl en voeding. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek van Merel van Veen bij Wageningen University en Integraal Kankercentrum Nederland.

In het onderzoek van Van Veen vulden mensen na darmkankerbehandeling een vragenlijst in. De patiënten zelf blijken al kort na de operatie overtuigd dat gezonde voeding bijdraagt aan hun herstel. Deze overtuiging wordt nog eens versterkt als zorgprofessionals hier informatie over bieden. 78 procent van de patiënten die informatie kregen, waren ook daadwerkelijk iets gezonder gaan eten, ten opzichte van 42 procent van de mensen die geen informatie kregen.
Naast patiënten werden ook oncologieverpleegkundigen, de spil in kankerzorg, bevraagd. Bijna de helft van hen gaf aan dat ze te weinig kennis hebben om advies te geven over voeding en beweging. Dat staat in schril contract met de behoefte die patiënten hebben aan dit advies.
Om betrouwbare informatie voor hen, voor andere zorgprofessionals en voor patiënten beschikbaar te stellen is binnen het onderzoek een website ontwikkeld over voeding en kanker: www.voedingenkankerinfo.nl. Diëtisten en voedingswetenschappers geven op deze website antwoord op veelgestelde vragen en een reactie op fabels en hype-diëten die in de media worden verkondigd.

Bron: www.Skipr.nl