Fysiotherapie in de regio Uithoorn

Disfunctie Pols, een niet goed functionerende pols

Onze pols is een zeer ingewikkeld gewricht wat bestaat uit acht polsbotjes (carpalia), 26 gewrichtsbandjes (ligamenten) en 23 pezen (tendinum). Samen vormen zij een evenwicht.
De pols moet enerzijds een grote mate van bewegelijkheid kunnen leveren, maar anderzijds grote krachten kunnen weerstaan. Het kan daarom makkelijk gebeuren dat een kleine verstoring in een normale anatomie kan leiden tot een verstoring in de gehele polsfunctie (disfunctie van de carpalia). Een disfunctie van de pols wordt ook wel carpale instabiliteit genoemd. De meest voorkomende instabiliteit ontstaat in de kleine handwortel beentjes (midcarpalia).

Het pols gewricht wordt gevormd door het spaakbeen en ellepijp (radius en ulna) en de handwortelbeentjes (carpalia), die in 2 rijen kunnen worden weergegeven. Deze noemen ze ook wel de distale rij of proximale rij. De belangrijkste rij wordt gevormd in de proximale rij, deze bestaande uit het os scaphoid, os lunatum, os triquetrum. Deze rij zorgt voor zijn unieke beweging in het polsgewricht.

De bandjes in de pols zijn ook te verdelen in 2 soorten. Je hebt de oppervlakkig (extrinsiek) en diepgelegen (intrinsiek) bandjes. De intrinsieke bandjes (ligamenten) zijn kort, stug en sterk en lopen tussen twee naast elkaar gelegen polsbotjes. De extrinsieke bandjes (ligamenten) zijn langer en soepeler. Hierover heen lopen de pezen die ook de pols stabiliseren. Ze ondersteunen de pols als een soort teugel tijdens het gebruik van de hand. Bij het bewegen van de pols volgen de acht polsbotjes altijd in een ingewikkeld maar vast patroon. In het geval van een instabiliteit is dit vaste patroon verstoord. Deze verstoring ins het gevolg van een slapte van de bandjes, ook wel hyperlaxiteit of hypermobiliteit genoemd.
De klachten komen met name voor bij jonge vrouwen. Meestal hebben mensen geen last van deze instabiliteit. Vaak ontstaan er klachten wanneer begonnen wordt met werkzaamheden na het afronden van een studie. Denk hierbij aan kapsters of horeca banen. De klachten komen op de voorgrond als pijn (soort irritatie of ontstekingsreactie), krachtsverlies van de hand/pols. Er kan in de hand/pols een gevoel zijn dat er iets verschiet of knapt. In ernstigere gevallen zelfs dat de pols blokkeert of op slot schiet.
Behandelingen zullen worden gestart met een handtherapeut, dit om de pols stabiliteit weer te verbeteren. De bandjes die zijn verslapt, zullen niet meer de oude vorm aannemen, maar wel kan er getraind worden op pees niveau. Wanneer de spierspanning op deze pezen verhoogd wordt, kan de pols toch goed gestabiliseerd worden. Veel patiënten met midcarpale instabiliteit hebben in het dagelijks leven al, zonder het te weten , een verhoogde spanning (hypertonie) van de spieren in de onderarm. Door het ontstaan van klachten zijn deze hoge spierspanningen kwijtgeraakt. Doel van therapie kan ook zijn dit weer te herstellen.