Fysiotherapie in de regio Uithoorn

Cardiovasculair risico na stoppen met roken

Zware rokers die het roken opgeven, hebben al binnen 5 jaar nadat ze stoppen een lager risico op cardiovasculaire aandoeningen dan zware rokers die niet stoppen. Vergeleken met mensen die nooit gerookt hebben, houden zware rokers echter tot 10-15 jaar na stoppen een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Tot op heden was het onduidelijk hoe snel het risico op cardiovasculaire aandoeningen verandert na stoppen met roken. Amerikaanse onderzoekers gebruikten gegevens uit de ‘Framingham Heart Study’ (FHS) om dit in kaart te brengen (JAMA. 2019;322:642-50). Zij analyseerden zelf gerapporteerd rookgedrag van deelnemers in het originele FHS-cohort en in een cohort van nakomelingen. Zwaar roken werd gedefinieerd als meer dan 20 pakjaren. Mensen die bij aanvang cardiovasculaire ziekten hadden werden van analyse uitgesloten. De primaire, samengestelde uitkomstmaat bestond uit myocardinfarct, beroerte, hartfalen of overlijden door hart- en vaatziekten.

Van de 8770 deelnemers hadden er 5308 ooit gerookt. 2371 deelnemers hadden ooit zwaar gerookt, van wie er 406 (17%) gestopt waren en 1965 (83%) nog steeds rookten. Tijdens een mediane follow-upduur van 26,4 jaar, kregen 2534 deelnemers een eerste cardiovasculaire aandoening. De incidentie van cardiovasculaire ziekte per 1000 persoonsjaren was onder zware rokers 11,56 (95%-BI: 10,30-12,98), tegenover een incidentie van 6,94 (95%-BI: 5,61-8,59) onder de voormalig zware rokers die in de 5 jaar daarvoor gestopt waren. Dit verschil in incidentie was statistisch significant (incidentieverschil: -4,51; 95%-BI: -5,90 tot -2,77). Wanneer de zware rokers vergeleken werden met de personen die nooit gerookt hadden, bleken zij 10-15 jaar na stoppen met roken voor het eerst geen statistisch significant verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen meer te hebben (HR: 1,25; 95%-BI: 0,98-1,60).

In oktober vormt de ‘Stoptober’-campagne een mooie aanleiding om stoppen met roken bij alle rokers weer eens op de agenda te zetten.

Bron: www.ntvg.nl