Fysiotherapie in de regio Uithoorn

Vraag naar fysiotherapie zal nog sterk toenemen

In zijn afscheidsinterview als voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft André Rouvoet vorige week in de Volkskrant een verkeerd beeld van zorgverleners in het algemeen en fysiotherapeuten in het bijzonder neergezet.

Rouvoet stelt dat er te veel fysiotherapeuten zijn. Fysiotherapeuten hebben al jaren een volgeboekte afsprakenagenda en onderzoek van Rabobank en Nivel naar de capaciteit (het aanbod) toont telkens aan dat dat in evenwicht is met de vraag naar fysiotherapie. Rouvoet weet ook dat er in toekomst meer fysiotherapeuten nodig zijn. Omdat de bevolking vergrijst en omdat steeds meer dure ziekenhuisbehandelingen met fysiotherapie uit te stellen of te voorkomen zijn. Denk aan fysiotherapie voor en na operaties, waardoor patiënten aantoonbaar beter uit zo’n operatie komen. Denk aan meniscusoperaties die door fysiotherapie niet meer nodig zijn en denk aan het voorkomen van longaanvallen bij COPD doordat de patiënt intensieve fysiotherapie krijgt. Daarvoor zijn méér fysiotherapeuten nodig, die met elkaar minder kosten dan al die dure behandelingen in het ziekenhuis. Inderdaad, ze kosten met elkaar minder, zelfs als hun tarieven − die al meer dan 10 jaar (!) niet verhoogd zijn − worden opgetrokken naar kostendekkend niveau.

Niet alleen helpen fysiotherapeuten patiënten als bewegen niet vanzelfsprekend is, ze kunnen ook veel zorgkosten uitsparen. Om die besparing optimaal te realiseren is samenwerking in de eerste lijn uiterst belangrijk. Fysiotherapeuten, huisartsen, diëtisten, psychologen en apothekers moeten de zorg rond de patiënt organiseren. De juiste zorg op de juiste plek. Zodat kostbare ziekenhuisopname wordt uitgesteld of helemaal niet nodig is. Vanzelfsprekend hoort daar intensief en open overleg met de tweede lijn bij. Geen schotten en drempels tussen de lijnen. Ook op het gebied van preventie kunnen fysiotherapeuten als specialisten in houding en beweging veel betekenen.
Om dat te bereiken moeten alle betrokkenen over hun schaduw heen durven stappen. Hier en daar wat oud zeer willen vergeten en vooral de patiënt, in plaats van het eigen belang en de eigen visie, centraal stellen. Dat vraagt ook om nieuwe financieringsvormen en bronnen. Gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol en regionale samenwerkingsverbanden komen daarbij aan het roer.

Een complex proces dat tijd vergt, om van en met elkaar te leren. Dat vraagt om visie en leiderschap. Durf om te experimenteren. Een proces waarbij we afscheid nemen van het oude denken in losstaande disciplines, bemoeizucht, enkelvoudige tarieven, tijdrovende controledrift en vooral het denken in ‘wij’ en ‘zij’.
Het zijn de contouren van een aangepast zorgstelsel. Een discussie die je niet moet voeren door vooraf al je positie te markeren. Rouvoet zegt dat alleen zorgverzekeraars in staat zijn om de moeilijke beslissingen te nemen en dat zij feitelijk de leidende rol moeten krijgen in de zorg, maar laten we wegblijven van positie en macht. Zorgaanbieders en financiers moeten de zorg voor mensen vooropstellen.

Guido van Woerkom, voorzitter Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Bron: de Volkskrant