Fysiotherapie in de regio Uithoorn

Vaker opstaan verlengt zelfstandig wonen ouderen

Als ouderen dagelijks vaker actief uit hun stoel opstaan dan dat ze nu doen, kunnen ze langer zelfstandig thuis wonen. Dat blijkt uit het proefschrift van Rob van Lummel van het VU medisch centrum. Hij legt in zijn proefschrift uit dat lichamelijke vaardigheden en daadwerkelijke beweging belangrijke voorwaarden zijn om onafhankelijk te blijven.

Opstaan is voor veel ouderen lastig en minder goed opstaan veroorzaakt langere perioden van zitten en is het begin van inactiviteit. Vaker opstaan uit de stoel is cruciaal voor zelfstandig wonen en de eerste stap om meer te gaan bewegen.

Invloed mobiliteit op zelfstandigheid
Het verzorgingshuis is als vangnet verdwenen en is vervangen door de visie van de overheid dat oudere mensen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. Veel mensen willen dat ook graag, maar deze overgang vraagt om oplossingen die het ondersteunen van de gewenste zelfredzaamheid mogelijk maken.

“De stijging van de levensverwachting is één van de zegeningen van de moderne gezondheidszorg. Maar dit gaat gepaard met een verlies aan mobiliteit dat uiteindelijk kan zorgen voor een verlies van onafhankelijkheid”, zegt de promovendus. Het behouden van lichamelijke vaardigheden om voldoende te kunnen blijven bewegen is dan ook noodzakelijk.

Meten beweeggedrag is cruciaal
Uit zijn resultaten blijkt onder andere dat betere fysieke capaciteit samenhangt met kortere zitperiodes en het vaker onderbreken van zitten. Dat zijn beide voorwaarden voor een actieve en onafhankelijke leefstijl.

Van Lummel testte een nieuwe methode met kleine sensoren rond het middel om in korte tijd het beweeggedrag meten. Deze moderne technologie zorgt voor nauwkeurige informatie over de duur en de beweging van de romp in drie richtingen. Van Lummel: “Met behulp van deze nieuwe bewegingsdiagnostiek kan de zorgverlener beter inzicht krijgen in de situatie en tijdig gerichte beweegzorg of advies geven.” Is er bijvoorbeeld een probleem met het evenwicht, moet de spierkracht verbeterd worden, kan de oudere nog wel opstaan uit de stoel of gebeurt dat te weinig? Kan de strategie van het opstaan verbeterd worden? Van Lummel: “Antwoorden op deze vragen krijg je met deze methode veel sneller dan nu en zorgt ervoor dat de zelfstandigheid van ouderen vaker en langer kan worden vastgehouden.”

Bron: Gezondheidsnet.nl (Jolanda Niemantsverdriet )