Fysiotherapie in de regio Uithoorn
Stoptober, stop 28 dagen met roken.

Rivm: Levensverwachting flink hoger als Nederlander sigaret laat liggen

Het aantal mensen dat in Nederland overlijdt door kanker is relatief groot, blijkt uit onderzoek van het Rivm. In vergelijking met andere Europese landen scoort ons land goed als het gaat om de kwaliteit van medische zorg. De levensverwachting kan echter omhoog, als we de peuk laten liggen.

Het instituut vergeleek de gezondheid van Nederlanders met die van inwoners van elf 'buurlanden'. Volgens het Rivm komt de gezondheid van de Nederlandse bevolking op hoofdlijnen overeen met die van ons omringende landen. De levensverwachting van Nederlanders is sinds 1950 met ruim negen jaar toegenomen. Gemiddeld worden mannen 80,1 jaar en vrouwen 83,3 jaar oud. Mannen komen boven de internationale levensverwachting uit, maar vrouwen scoren beduidend lager.

Relatief veel rokers
Nederland scoort gemiddeld wat betreft het percentage sterfgevallen door een herseninfarct of hersenbloeding (beroertes). Ook het percentage mensen met overgewicht en het percentage jongeren dat alcohol gebruikt, wijkt niet veel af. Uit het onderzoek komt naar voren dat er in ons land relatief veel rokers zijn, dat zorgt voor een hoog aantal doden ten gevolge van kanker. In 2017 gaf ruim 23 procent van de volwassenen aan wel eens te roken. In 2000 was dat percentage nog ruim 32 procent. De Nederlandse levensverwachting zou met minder rokers aanzienlijk hoger liggen.

Percentage verminderen
De afgelopen jaren laten een daling van het aantal longkankerdoden onder mannen zien, doch een stijging onder vrouwen. Wat het instituut betreft ligt er voor Nederland daarom een taak het percentage rokers te verlagen. Ook de dalende vaccinatiegraad is een bron van zorg, die tegengegaan moet worden. Het Rivm stipt ook de toenemende vergrijzing van Nederland aan en ziet het waarborgen van een goede en betaalbare zorg als uitdaging.

Bron: David van der Heeden, www.destentor.nl