Fysiotherapie in de regio Uithoorn

Kanker komt vaker voor in Nederland dan in meeste andere EU-landen

Kanker komt vaker voor in Nederland dan in de meeste andere Europese landen. Alleen in Ierland en Denemarken komt de ziekte relatief vaker voor, blijkt uit cijfers die de Europese Commissie uit de verschillende lidstaten liet verzamelen. Deels is de hoge plaats op de ranglijst te verklaren uit (oude) leefgewoonten en genetische kenmerken van Nederlanders.

Vooral darmkanker, borstkanker, huidkanker en prostaatkanker komen relatief vaak voor in Nederland. Bij een melanoom, een vorm van huidkanker, speelt mee dat de meeste Nederlanders een licht huidtype hebben en relatief vaak in de zon liggen, zegt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Mensen met een lichte huid hebben meer kans op het ontwikkelen van een melanoom wanneer zij verbranden. Van darmkanker en borstkanker is het niet bekend waarom deze vaker voorkomen in Nederland dan elders in de EU.

Ook vormen van kanker die gelinkt zijn aan roken, zoals slokdarmkanker, blaaskanker en longkanker, komen vaker voor in Nederland. Dat komt omdat Nederlanders vroeger meer rookten dan andere Europese burgers, aldus Otto Visser, hoofd kankerregistratie bij IKNL bij Radio 1. „De cijfers hebben te maken met leefgewoonten van enkele decennia geleden. Het is niet per se zo dat Nederlanders nu vaker roken, maar in het verleden rookten ze wel meer dan het Europees gemiddelde”, aldus Visser.
Goed nieuws is volgens hem dat het aantal gevallen van huidkanker onder jongere generaties de laatste jaren stabiliseert of zelfs afneemt. „Wat dat betreft is de goede weg ingezet.”

Emancipatiegolf
Verder krijgen vrouwen in Nederland relatief vaker kanker dan elders in de EU. Volgens het IKNL komt dit deels door de emancipatiegolf, die in Nederland aan het begin van de jaren zeventig relatief vroeg kwam. Omdat roken toen normaal was, begonnen veel Nederlandse vrouwen in die periode.

Omdat vormen van de ziekte vaker voorkomen in Nederland dan elders, is ook de kankersterfte hoger dan in de rest van Europa. Het IKNL stelt wel dat het aantal mensen dat aan kanker sterft, dichter bij het Europese gemiddelde ligt dan het aantal mensen dat kanker krijgt. „Dat betekent dat de overlevingskans in Nederland iets groter is dan in de rest van de Europese Unie”, zei Visser op de radio. „Dat kan te maken hebben met betere zorg van de kankerpatiënten in Nederland.”

De cijfers uit heel Europa werden verzameld door het Europese netwerk van kankerregistraties (ENCR) en het International Agency for Research on Cancer (IARC). De Nederlandse cijfers zijn gebaseerd op de Nederlandse Kankerregistratie en statistieken naar doodsoorzaken van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bulgarije, Oostenrijk en Roemenië zijn de drie landen die het relatief het beste doen in Europa.

Bron: www.nrc.nl