Fysiotherapie in de regio Uithoorn

Patiënt is tevreden over paramedisch zorg

Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun paramedische zorgverlener, zoals hun fysiotherapeut, huidtherapeut, oefentherapeut en logopedist. Gemiddeld geven zij hun therapeut het rapportcijfer 8,8.

Dit blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau Qualizorg op basis van de patiëntbeleving van bijna 140 duizend patiënten. 

Uit het onderzoek blijkt dat het participatievermogen van de therapeut en de therapietrouw belangrijke factoren zijn voor de patiënttevredenheid. “Hierbij gaat het erom dat de zorgverlener samenwerkt met de patiënt om de behandeldoelstellingen te bereiken en het advies om nieuwe klachten te voorkomen door bijvoorbeeld thuisoefeningen mee te geven”, aldus Rutger van Zuidam, directeur van Qualizorg.

Ook zijn de therapeuten beoordeeld op hun informatievoorziening, bejegening en hun vermogen om de verwachtingen van de patiënt over de behandeling te managen. Van Zuidam: “Er is duidelijk naar voren gekomen dat de ervaren communicatie naar de patiënt de belangrijkste factor van tevredenheid is, en dat de patiënt betrokken wil worden bij het behandelplan.”

Kritisch
Mannen zijn iets kritischer zijn op hun fysiotherapeut dan vrouwen, zo blijkt uit het onderzoek. Ook zijn oudere vrouwen tevredener met hun therapeut dan jongere vrouwen. Gemiddeld geeft de vrouw in de leeftijdscategorie 16 tot en met 20 jaar haar fysiotherapeut een 8,4. Vrouwen ouder dan 80 jaar geven hun fysiotherapeut ruim een 8,9.

Vrouwen zijn ten opzichte van mannen wel kritischer als het gaat om privacy en de hygiëne in de praktijken. “De vrouwelijke patiënt is eerder geneigd om een therapeut aan te bevelen aan een vriend of vriendin dan de mannelijke patiënt, maar dan moeten ze wel voldoende privacy tijdens de behandeling hebben en de hygiëne in de praktijk moet op peil zijn”, aldus Van Zuidam.

Bron: SKiPR.nl