Fysiotherapie in de regio Uithoorn

Ouderen komen steeds vaker terecht op de SEH na een val

Iedere vijf minuten valt er in Nederland een 65-plusser die hieraan behandeld moet worden op de Spoedeisende Hulp. Door de toenemende vergrijzing zal dit aantal de komende jaren verder oplopen. Om de kosten voor ouderenzorg te verminderen en het welzijn van ouderen te verbeteren is VeiligheidNL gestart met valpreventie.

De valanalyse
Iedereen van 65 jaar of ouder kan meedoen aan de valanalyse. Het eerste deel van de analyse zijn drie simpele vragen die op internet afgenomen kunnen worden. Indien die uitslag een positief resultaat oplevert, is het verstandig om een afspraak te maken met de huisarts. De huisarts zal dan een uitgebreide valanalyse afnemen. Tijdens de Valanalyse worden alle factoren bekeken die meespelen bij het vallen, zoals de mobiliteit, gezichtsvermogen, angst en medicatiegebruik. Als u na deze analyse nog steeds een verhoogd risico op vallen heeft, wordt er een preventieplan opgesteld. De preventies die vaak voorkomen en zich ook hebben bewezen:

  • Bewegingsprogramma’s
  • Aanpassing aan huis- en woonomgeving
  • Medicatiebewaking
  • Verbeteren visus
  • Vitamine D suppletie

Bewegingsprogramma’s
Bij deze interventie draait het vooral om de lichamelijke factoren te trainen. Ouderen hebben eerder last van een verminderde spierkracht of een slechtere balans. Door minimaal 3 uur per week oefeningen te doen kunt u uw spierkracht en balans verbeteren en hiermee de kans op vallen verminderen.

Aanpassing aan huis- en woonomgeving
Aanpassingen aan huis-en woonomgeving kunnen veel ongelukken voorkomen. Meer dan de helft van alle vallen vindt hier namelijk plaats. Indien u last heeft van een verminderde balans kunnen handvaten en steunpunten een uitkomst zijn. In ruimtes waar het glad kan zijn, zoals de badkamer, kunnen antislipmatten bescherming bieden. Mocht u een woning hebben die niet gelijkvloers is, biedt het plaatsen van een traplift ook een goede bescherming.

Medicatiebewaking
Het gebruik van medicijnen en vallen gaan vaak samen. Sommige medicijnen hebben bedoelde dan wel onbedoelde bijwerkingen die vermoeidheid, duizeligheid en verwarring tot gevolg hebben. Dit verhoogt aanzienlijk de kans op vallen. Mocht u een verhoogd risico op vallen hebben, is het verstandig om samen met uw huisarts naar alternatieve medicijnen te kijken.

Verbeteren visus
Door een verminderd of slecht zicht worden obstakels sneller over het hoofd gezien. Ook het slechter zien van diepte vergroot de kans op vallen. Door het verbeteren van het zicht, met bijvoorbeeld een bril of ooglasering, wordt de kans op vallen verminderd.

Vitamine D suppletie
Een vitamine D tekort kan gepaard gaan met het verlies van spierkracht met valneigingen tot gevolg. Ouderen hebben een verhoogd risico op een vitamine D tekort. Door supplementen te slikken die vitamine D bevatten kan dit worden tegengegaan.

 

Bron: www.senioren.nl