Fysiotherapie in de regio Uithoorn

Ook voor patiënten met COPD en comorbiditeit biedt fysiotherapie uitkomst

Fysiotherapie heeft een grote toegevoegde waarde bij patiënten met COPD en comorbiditeit, ondanks dat hun comorbiditeit een negatieve invloed heeft op hun de functionele inspanningscapaciteit. Fysiotherapie leidt daarnaast tot kostenbesparingen, omdat het aantal exacerbaties (met mogelijk later ziekenhuisopname) blijkt af te nemen door fysiotherapie.

Proefschrift ‘Physical Therapy in COPD, effects on exacerbations and influence of comorbidity’.

Het is wel belangrijk dat fysiotherapeuten goed op de hoogte zijn van de aard en ernst van de comorbiditeit en de noodzakelijke aanpassingen die nodig zijn om de behandeling en het verloop monitoren. Deze conclusie trekt fysiotherapeut Emmylou Beekman in haar proefschrift ‘Physical Therapy in COPD, effects on exacerbations and influence of comorbidity’.

Ook worden in dit proefschrift normwaardes gegeven voor de 6 minuten wandeltest op een parcours van 10 meter. Deze wordt het meest gebruikt in de dagelijkse fysiotherapie praktijk en middels een RCT werd aangetoond dat fysiotherapeutische interventie een gunstig effect heeft op de afname in exacerbaties bij patiënten met COPD.

Op 27 januari verdedigde Emmylou Beekman haar proefschrift. Dit promotieonderzoek was onderdeel van het DO-IT onderzoeksprogramma, in opdracht van en gefinancierd door het KNGF.

Bron: KNGF.nl