Fysiotherapie in de regio Uithoorn

Meer gebroken heupen, maar minder bij 85-plussers

Het aantal mensen met een gebroken heup is de afgelopen jaren toegenomen, meldt informatiecentrum voor de zorg Vektis. In vijf jaar tijd is het aantal met 12 procent gegroeid, naar bijna 25.000 patiënten in 2017. Hoewel een deel van de stijging is te verklaren door bevolkingsgroei en vergrijzing, breken 85-plussers hun heup juist minder vaak.

Mensen tussen de 65 en 74 jaar breken nu iets vaker een heup dan vijf jaar terug. Vektis telde een toename van 200 heupfracturen per 100.000 verzekerden in 2013 naar 238 in 2017. In 2013 telde Vektis 2.176 gebroken heupen bij de 85-plussers, tegenover 2.043 per 100.000 verzekerden in 2017.

Vektis duidt zelf geen cijfers, maar bekend is wel dat er veel ongelukken gebeuren met ouderen op e-bikes en dat met name hoogbejaarden baat kunnen hebben bij antivalcursussen. (ANP)

Bron: Skipr, 22 febr. 2019