Fysiotherapie in de regio Uithoorn

Gezondere minima dankzij ‘Lekker in je Lijf’

Mensen met overgewicht en een laag inkomen helpen hun gezondheid te verbeteren. Dat is de doelstelling van het programma ‘Lekker in je Lijf’, een gezamenlijke initiatief van Zorg en Zekerheid, de GGD Hollands Midden, de gemeenten en fysiotherapiepraktijken in de regio. Na de introductie in 2015 hebben ruim 600 mensen meegedaan en iedereen is positief. Deelnemers ervaren zowel lichamelijk als mentaal dat hun gezondheid is verbeterd. Verder zijn zij blij met het effect van ‘Lekker in je Lijf’ op hun dagelijks leven. Positieve Gezondheid in optima forma.

Vorig jaar had 48,7% van de volwassen Nederlanders overgewicht, wat het risico op ziekten en aandoeningen sterk verhoogt. Uit diverse onderzoeken en experimenten blijkt dat het begeleiding bij bewegen en gezonde voeding een oplossing voor dit groeiende probleem kan zijn.
Sfeerbeeld
Ook Zorg en Zekerheid deed ervaring op met preventieve leefstijl- en beweegprogramma’s. In 2015 startte de zorgverzekeraar, samen met de GGD Hollands Midden, het programma ‘Lekker in je Lijf’. Gedurende 18 weken kunnen mensen met overgewicht, die verzekerd zijn via een van de Gemeentepolissen, kosteloos in een groep aan de slag met hun gezondheid. Dit gebeurt onder professionele en persoonlijke begeleiding van een fysiotherapeut en een diëtist die voorlichting geeft over gezonde voeding.

‘Lekker in je Lijf’ focust op het volhouden van het gezonde gedrag, ook na afloop van het programma. Het biedt deelnemers verder de kans om kennis te maken met het regulier sport- en beweegaanbod. Met aandacht voor de persoonlijke voorkeur van deelnemers wordt gewerkt vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.

Positieve resultaten
GGD Hollands Midden bracht begin dit jaar een evaluatierapport uit over de effecten van deelname aan ‘Lekker in je Lijf’ op de gezondheid en op het vlak van maatschappelijke participatie. Voorafgaand aan het programma gaf de meerderheid van de deelnemers aan een matige of slechte gezondheid te ervaren. De helft van de deelnemers voelden zich door hun gezondheid (enigszins) belemmerd om eropuit te gaan en (nieuwe) mensen te ontmoeten. Na hun deelname meldt 89% dat ze zich lichamelijk beter voelen. 82% van de deelnemers geeft aan dat ook hun emotionele gezondheid is verbeterd. 8 op de 10 deelnemers geven aan meer te bewegen. Bovendien ervaart meer dan een kwart van de deelnemers minder vaak problemen bij dagelijkse bezigheden door de emotionele gezondheid en gaat meer dan een kwart van de deelnemers er vaker op uit en (nieuwe) mensen ontmoeten.

Verbeterpunten
Volgens de deelnemende fysiotherapiepraktijken en de deelnemers zijn er ook verbeterpunten. De belangrijkste: de effecten van ‘Lekker in je Lijf’ kunnen worden vergroot als er een goede doorstroom naar het regulier sport- en beweegaanbod plaatsvindt. Inzet van de buurtsportcoach of welzijnscoach via de gemeente lijkt een effectieve manier om deze doorstroom te bereiken. Ook is het de moeite waard om de motivatie te versterken en de deelnemers wegwijs te maken op het gebied van andere problemen (bijvoorbeeld financieel). De gemeente kan hierin een belangrijke rol spelen.

‘Lekker in je Lijf’ wordt anno 2018 in 11 fysiotherapiepraktijken, verspreid over 9 gemeenten, aangeboden. Ook andere gemeenten tonen interesse om het programma te gaan uitvoeren. Ruim 600 mensen hebben inmiddels meegedaan. Het volledige onderzoeksrapport is terug te vinden op de website van de GGD Hollands Midden.

Bron: Zorgenzekerheid.nl