Fysiotherapie in de regio Uithoorn

COPD is de afkorting van Chronic Obstructive Pulmonary Disease, wat letterlijk vertaald betekent: Chronische obstructieve longziekte. Hieronder vallen de aandoeningen chronische brochitis en longemfyseem. Vroeger werd ook het woord CARA gebruikt. Bij COPD heeft men vooral last van benauwdheid, het ophoesten van slijm, soms een fluitende/piepende ademhaling, kortademigheid en verminderde conditie. Hoewel COPD niet te genezen is langzaam steeds erger wordt, kan er door minder te bewegen uit angst voor kortademigheid een neerwaartse spiraal ontstaan.

Statistieken

In 2016 hadden 592.900 mensen (jaarprevalentie) COPD (chronische bronchitis en/of emfyseem): 302.600 mannen en 290.400 vrouwen (35,8 per 1.000 mannen en 33,8 per 1.000 vrouwen). Deze schatting is gebaseerd op de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.

 

Klachten en Symptomen

De eerste klachten van COPD ontstaan vaak pas na uw 40ste.

  • U krijgt last van hoesten en opgeven van slijm.
  • Ademen geeft een piepend en brommend geluid.
  • U wordt sneller kortademig en moe, vooral bij inspanning zoals traplopen.
  • Verkoudheid, griep en longontsteking geven extra veel klachten en gaan langzamer over.
  • Bij (ernstige) COPD kan uw conditie snel achteruit gaan. U valt dan af, uw spieren worden slapper en dunner en kleine stukjes lopen wordt dan erg vermoeiend.

 

Oorzaken

COPD komt bijna altijd door roken.

Heel soms komt het doordat mensen lange tijd in een omgeving met bepaalde stoffen in de lucht hebben gewerkt, bijvoorbeeld fijnstof, gassen, dampen of rook.

De rook of prikkelende stofdeeltjes veroorzaken een chronische ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. Vooral de kleine vertakkingen van de luchtwegen en de longblaasjes raken hierdoor steeds meer beschadigd. De schade is blijvend: het slijmvlies herstelt zich niet meer.

COPD kan ook komen door alpha-1 antitrypsine deficiëntie. Dit is een erfelijke ziekte, die maar heel zelden voorkomt.

Wat kunt u verwachten van Motion?

Na verwijzing van uw huisarts of specialist maakt u een afspraak. U krijgt eerst een vraaggesprek. U geeft dan aan wat u graag zou kunnen (hulpvraag) en waar u moeite mee heeft (beperkingen). Er worden testen afgenomen zoals een wandeltest en het meten van de spierkracht. Hiermee krijgt de fysiotherapeut een indruk van de ernst van de COPD, uw conditie en uw beperkingen.

Er wordt een behandeldoel besproken waarbij uw hulpvraag heel belangrijk is.

 

Hoe gaan we te werk?

Daarna komt u tweemaal per week trainen. De training bestaat uit het vergroten van de conditie en spierkracht. Het is namelijk bewezen dat het verbeteren van de lichamelijke activiteit een gunstig effect heeft op de kwaliteit van leven bij mensen met COPD.

Indien nodig krijgt u tips of oefeningen om te ontspannen of ademhalingsoefeningen.

Na 3 maanden volgt een evaluatie en wordt gekeken of u vooruit bent gegaan. De testen worden weer herhaald. De fysiotherapeut bespreekt met u of de behandeldoelen behaald zijn en de behandeling afgerond kan worden.

U kijkt samen met de fysiotherapeut of u zelfstandig kunt blijven bewegen om de conditie te behouden. Dit kan eventueel bij Motion Preventie of bij een andere sportclub.