Fysiotherapie in de regio Uithoorn

Claudicatio intermitens betekent letterlijk hinken met tussenpozen. In de spreektaal wordt veel gesproken over etalagebenen. Deze naam is ontstaan doordat mensen met bloedvatproblemen in de benen tijdens het lopen regelmatig even moeten stilstaan als ze pijn krijgen. Veel mensen doen dat net alsof ze naar een etalage kijken. Caroline Smeets is lid van het landelijk netwerk ClaudicatioNet en helpt u graag.

Wat is Claudicatio intermitens?

Claudicatio intermitens of perifeer Arterieel Vaatlijden wordt veroorzaakt door slagaderverkalking in de benen.
De eerste keus voor de behandeling van claudicatio is looptraining om de pijnvrije loopafstand te vergroten. als deze looptraining onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt gedaan heet het gesuperviseerde looptraining en zijn de resultaten nog beter.

Caroline Smeets heeft zich verdiept in het begeleiden van mensen met etalagebenen.

Behandeldoelen zijn:

  • Het vergroten van de loopafstand,
  • pijnvermindering in de benen tijdens lopen,
  • makkelijker kunnen traplopen
  • voorkomen van dotteren of een operatie.