Fysiotherapie in de regio Uithoorn

Duizeligheid is een klacht die veel voorkomt. Het is ook een klacht die sterk leeftijdsafhankelijk is en komt vooral veel voor bij mensen ouder dan 65 jaar. Duizeligheid wil eigenlijk zeggen: een desoriëntatie van je lichaam, ten opzichte van de ruimte.

Duizeligheid kan zeer bedreigend zijn. Het brengt u immers letterlijk en figuurlijk uit balans. U kunt er zo onzeker van worden dat het uw dagelijkse leven beïnvloedt. De sociale en maatschappelijke gevolgen van duizeligheid zijn dan ook niet gering. Er zijn verschillende duizeligheidsklachten waarbij een gespecialiseerd fysiotherapeut u kan helpen.

Oorzaken duizeligheid

Duizeligheid kan veel oorzaken hebben, een aantal oorzaken zal ik opnoemen:

 • ziekte van Ménière
 • BPPD ( Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid), kortdurende bewegingsafhankelijke duizeligheid.
 • bepaalde neurologische aandoeningen zoals bijvoorbeeld MS, ziekte van Parkinson of na een beroerte
 • hyperventilatie, depressie, angst- of paniekaanvallen
 • aandoeningen van hart/ bloedvaten
 • zakken van de bloeddruk tijdens omhoog komen tot stand (orthostatische hypertensie)
 • bepaald medicijngebruik
 • bewegingsonzekerheid, minder kunnen zien, minder kunnen voelen (met name in de voeten bijvoorbeeld door een neuropathie)
 • aandoeningen van het evenwichtsorgaan zelf.

Duizeligheid kan worden onderverdeeld in draaiduizeligheid of duizeligheid zonder "draaien" in het hoofd. 

 • Duizeligheid zonder draaien in het hoofd komt meestal voor bij gebruik van bepaalde (combinaties van) medicijnen, te lage bloedsuiker, aandoeningen van hart- of bloedvaten, psychiatrische aandoeningen of hyperventilatie.
 • Draaiduizeligheid komt vnl. voor bij een oorzaak in het evenwichtsorgaan zelf, zoals de ziekte van Ménière of BPPD. Daarnaast kan draaiduizeligheid komen door een neurologische oorzaak, migraine of door bijwerkingen van medicatie.

Behandeling duizeligheidsklachten bij de fysiotherapeut

BPPD

De oorzaak van BPPD is vaak onduidelijk, maar soms het gevolg van een trauma of infectie.

Bij BPPD er sprake van neerslag van organisch materiaal (kristallen) in de halfcirkelvormige kanalen van het evenwichtsorgaan. Omdat deze kristallen niet thuishoren in deze halfcirkelvormige kanalen worden er verkeerde signalen doorgegeven naar de hersenen, waardoor er een gevoel van draaiduizeligheid ontstaat.

Als het vastgesteld is dat de draaiduizeligheid door BPPD veroorzaakt wordt dan kunnen onze gespecialiseerde fysiotherapeuten de klachten verminderen of laten verdwijnen door het uitvoeren van bepaalde manoeuvres. De fysiotherapeut voert dan snelle bewegingsveranderingen met uw lichaam uit.

Beschadiging

Bij balans- en evenwichtsklachten die het gevolg zijn van een beschadiging kan er samen met u een persoonlijk oefenprogramma worden opgesteld, zodat de compensatiemechanismen van uw lichaam optimaal getraind worden

Andere vormen

Bij andere vormen van duizeligheid kan de fysiotherapeut u helpen om de nekspieren te ontspannen of te versterken en de onderlinge samenwerking tussen deelsystemen van het evenwichtssysteem te optimaliseren, vaak d.m.v. oefentherapie.

Afspraak maken

Ontmoet de therapeut

Statistieken.

Veel huisartsen horen deze aandoening op hun spreekuur. Bij 3 tot 14% van de patiënten die bij de huisarts komt is duizeligheid de hoofdklacht. Bij neurologen of KNO-artsen kan het percentage van mensen met duizeligheid wel oplopen tot 20%. Duizeligheid is een veel voorkomende klacht bij oudere patiënten. Voor patiënten boven de 75 jaar is dit de meest voorkomende reden om naar de huisarts te gaan. Zo is de 1-jaarsprevalentie van duizeligheid bij patiënten ouder dan 65 jaar, 8,3% in de Nederlandse huisartsenpraktijk.