Fysiotherapie in de regio Uithoorn

Door te doen, fitter met pensioen

Zoals we een groot deel van onze kindertijd doorbrengen op school, brengen we tijdens de volwassentijd veel tijd door op de werkplek. Het moment dat  die periode vervangen voor het pensioen schuift steeds verder vooruit. We worden steeds ouder en hebben steeds vaker te maken met chronische ziekte(n). Des te belangrijker is om te zorgen dat we zo fit mogelijk de werkperiode door komen.

In 2020 is er een onderzoek verschenen naar de effecten van preventieve interventies op de werkplek (Proper, 2020). Er werd gekeken welk effect deze interventies hadden op fysieke en mentale aspecten. Denk hierbij aan lichaamsgewicht, vetpercentage, Diabetes Mellitus type 2, hart –en vaatziekten, psychische klachten en klachten aan het bewegingsapparaat. Al deze klachten passen in meer of mindere mate in de portefeuille van de fysiotherapeut en andere paramedici.

Toch kan de preventie al eerder binnen. Misschien kun je wel stellen dat het gezond houden van werknemers in grote lijnen hetzelfde verloopt als een werkproces. De werkgever signaleert en faciliteert gezond gedrag waarop de werknemer het uitvoert. Dit keer met als doel de gezondheid van de persoon en daarmee van het bedrijf. Ok, maar hoe dan? En wat dan?

Uit het onderzoek van professor Proper blijkt dat interventies gericht op de combinatie van voeding en beweging een positief effect hebben op lichaamsgewicht en vetpercentage. Dit zijn twee belangrijke uitkomstmaten, want wanneer deze twee factoren te hoog zijn weten we dat dit op de lange termijn kán zorgen voor een verhoogde kans op een chronische ziekte. De interventies waarbij we hieraan kunnen denken zijn informatieve interventies of behandelingen van allerlei deskundigen op het gebieden van sport, bewegen en voeding.

Depressie, angst en stress zijn voorbeelden van mogelijk psychische klachten. E- health en cognitieve gedragstherapie zijn interventies die mogelijk een positief effect hebben op deze klachten. Ervan uitgaande dat lichaam en geest nauw met elkaar verbonden zijn, is dit punt voor zowel de fysieke als mentale gezondheid erg van belang. E-health is een vrij breed en soms wat onduidelijk begrip. In deze context wordt E-health gebruikt als ‘zorg op afstand’. Er wordt gebruikt gemaakt van digitalisering om de zorg te optimaliseren. Denk hierbij aan videoconsulten of chatten met zorgverleners en/of coaches. Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij we ons eigen gedrag onderzoeken en aanpassen.

Als laatste is er sterk bewijs gevonden dat gezondheidsbevordering op de werkplek bijdraagt aan de preventie van klachten aan het bewegingsapparaat. Veel voorkomende klachten hierbij zijn schouder –en rugklachten, maar dit gegeven is ook van toepassing op andere klachten van andere locaties in het lichaam. Krachttraining blijkt voornamelijk effectief te zijn om preventief deze klachten te bestrijden.

Om met name voor werkgever wat handvatten te creëren is het CHRODIS+ project ontwikkeld. Het CHRODIS+ project is een tool voor werkgevers om binnen hun bedrijf een optimale werk –en leefstijl te kunnen faciliteren.

Gezondheid is belangrijk voor werknemer en voor werkgever. Gezondheid is niet per definitie het uitblijven van ziekte. Gezondheid is volgens mij wel het streven naar een optimale leefstijl met een passende kwaliteit van leven.

David Siebeler
Motion Fysiotherapie & Preventie