Fysiotherapie in de regio Uithoorn

Coronacrisis maakt overheid alert op bewegingsarmoede, Regering wil ‘iconische maatregelen’ treffen

Hoogleraar Neuropsychologie Erik Scherder zegt in de podcast Gezond Gesprek dat de verschillende ministeries gaan samenwerken om bewegingsarmoede aan te pakken. Directe aanleiding is de coronapandemie, die het nut van een gezonde leefstijl duidelijker dan ooit laat zien.

Scherder spreekt in de podcast Gezond Gesprek over 2 pandemieën. Pandemie 1 is ‘lichamelijke inactiviteit’, in 2012 al als waarschuwing zo genoemd door de World Health Organization (WHO). In die tijd kostte deze pandemie jaarlijks het leven van 5,3 miljoen wereldburgers. Deze mensen overlijden aan ziekten gerelateerd aan zitten, zoals obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Scherder: “Ondanks deze wake-up call in 2012, was er in 2016 nog niets veranderd aan de situatie: er stierven nog steeds 5,3 miljoen doden per jaar aan ziekten ten gevolge van inactiviteit. Sterker nog: in 2016 waren er wereldwijd 41 miljoen kinderen met obesitas.”

Wrang
In 2019 is er nog steeds niets veranderd aan pandemie 1. Dan start de corona-pandemie, oftewel pandemie 2. Scherder: “Het wrange is dat de corona-pandemie juist gevaarlijk is voor de mensen die kwetsbaar zijn geworden door bewegingsarmoede. De 2 pandemieën versterken elkaar én bewegen kan helpen beschermen.”

Immuunsysteem
Scherder zegt dat hij altijd heeft geprobeerd om beweging te stimuleren door het te koppelen aan een goede hersenfunctie. Maar het resultaat van zijn inspanningen bleef beperkt. “Het koppelen van bewegen aan het immuunsysteem heeft nu misschien meer kans van slagen”, zegt hij. In een manifest pleit hij samen met sportbestuurder Joop Alberda en topsporters voor ‘bewegen als medicijn’.

Iconische maatregelen
Hij heeft het tij mee. Dankzij de noodsituatie staat de regering nu open voor maatregelen die de bewegingsarmoede in Nederland moeten oplossen. Alle departementen zaten met Scherder en andere deskundigen aan tafel op 7 juli. Dat moet ook, zegt Scherder: “Dit gaat niet alleen om volksgezondheid en sport, maar het is ook een zaak voor onderwijs, infrastructuur, financiën en sociale zaken. De bewindslieden hebben toegezegd dat ze ‘iconische maatregelen’ willen treffen om Nederlanders in beweging te krijgen. Bijvoorbeeld door weer meer nadruk op gymnastiekonderwijs, maar ik kan me ook voorstellen dat er binnen bedrijven mensen worden aangenomen om beweging van de werknemers te stimuleren en ze 10.000 stappen per dag te laten zetten.”

Bron: Gezondheidsnet.nl