Fysiotherapie in de regio Uithoorn

Fysiotherapie bij ouderen is een bijzonder aandachtsgebied / specialisatie binnen de Fysiotherapie bij Motion Fysiotherapie en Preventie. Met het ouder worden kunnen leeftijdsgerelateerde aandoeningen of beperkingen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn o.a. artrose (=gewrichtsslijtage), osteoporose, (=botontkalking), maar ook beperkingen t.g.v. aandoeningen van het (centrale)zenuwstelsel waaronder de ziekte van Parkinson, een beroerte en de ziekte van Alzheimer (=dementie).
Bij de ouder wordende mens komen vaak combinaties van de verschillende aandoeningen voor. Soms is er sprake van (veel) medicijn gebruik.
Deze gecombineerde problematiek is bij uitstek het werkterrein van deze fysiotherapeut.
Veroudering is een normaal ontwikkelingsproces. Het aantal beperkingen en stoornissen ten gevolge van leeftijdsgerelateerde veranderingen neemt met de jaren toe. Meer dan 25% van de mensen boven de 65 jaar geeft aan problemen met de mobiliteit en dagelijks functioneren te hebben. De overige 75% verdient evenwel zeker zoveel aandacht en kunnen terecht bij Motion Preventie.
De belangrijkste  oorzaak van versnelde veranderingen in het bewegingsapparaat bij ouderen is (toenemende) verminderde lichamelijke activiteit.
De (Motion) fysiotherapeut is deskundig om het functieherstel en functiebehoud van ouderen te begeleiden en ziet het als zijn/haar taak de (oudere) patiënt op een juiste manier te instrueren, te behandelen, te oefenen en te motiveren, zodat u zo actief en zelfstandig mogelijk kunt blijven.

U krijgt een intake waarin wordt gekeken naar wat uw klachten en beperkingen zijn. U krijgt zo nodig een aantal specifieke testen bijv. om het evenwicht of  conditie vast te leggen. Daarna volgt een individueel behandelingsprogramma wat regelmatig geëvalueerd wordt.