Fysiotherapie in de regio Uithoorn
U krijgt de beste behandeling die we kunnen bieden. Iedere fysiotherapeut bij Motion Fysiotherapie heeft een aandachtsgebied, u wordt dan ook behandeld door de therapeut met de meeste kennis op het gebied van uw klacht.

Uw behandeling

Er zijn beweegprogramma's en protocollen beschikbaar voor:

 

 • Botontkalking (Osteoporose)
 • COPD,
 • Coronaire Hartziekten,
 • Gewrichtsslijtage (Artrose)
 • Oncologie
 • Suikerziekte (Diabetes mellitus II),

 

Zie Beweegprogramma's voor meer informatie over de beweegprogramma's en beschikbare protocollen of maak een afspraak.

 

Afspraak maken


 

Oefentherapie

 

Kracht, lenigheid, snelheid, uithoudingsvermogen en coördinatie zijn de vijf zogeheten grondmotorische eigenschappen. Deze zijn allemaal te beïnvloeden door training en binnen de fysiotherapie spreken we dan van oefentherapie.

 

Oefentherapie kan op veel verschillende manieren vormgegeven worden, al hebben ze wel wat met elkaar gemeen. Oefentherapie vraagt altijd om een actieve inzet van de patiënt en is er op gericht om zwakke punten van het lichaam te verbeteren. Vaak worden meerdere grondmotorische eigenschappen tegelijkertijd getraind, denk bijvoorbeeld aan krachtuithoudingsvermogen en snelkracht.

 

Voor meer informatie: Fysiotherapie


 

Preventie

 

Bij Motion Preventie traint u in kleine groepen (maximaal 10 personen). Deze trainingen worden op maat gemaakt, aan de hand van een intakegesprek, kracht- en conditietesten en eventueel een overdracht vanuit Motion Fysiotherapie. De vorderingen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig wordt het programma tussentijds aangepast.

 

Motion Preventie is laagdrempelig: Voor wie de sportschool een te grote stap is biedt het concept van Motion Preventie uitkomst. De begeleiding is deskundig en persoonlijk en de sfeer is goed, het is er gezellig.

 

Motion Preventie biedt persoonlijke begeleiding: U sport in kleine groepen met steeds een sportbegeleider die rondloopt om aanwijzingen te geven.

 

Voor meer informatie: Motion Preventie


Naast de fysiotherapeutische behandelmethoden als; Dry Needling, Oefentherapie, Manuele Therapie, Masseren en Mobiliseren, Echografische diagnostiek, Epte, Shockwave en andere technieken richten wij ons bij Motion op een aantal specialistische behandelingen voor veel voorkomende aandoening en complexe ziektebeelden.

 

Hiervoor hebben wij uitgebreide protocollen opgezet met specifieke anamnese, klinimetrie en behandeltraject.

 

 

Wij bieden behandeltrajecten voor:

 

 • Bewegingsapparaat
  • Sportgerelateerde klachten
  • Spier/pees klachten
 • Duizeligheid
 • Geriatrie 
  • Kwetsbare ouderen en ouderen met complexe gezondheidsproblematiek,
  • Behandeling aan huis, en bij problemen bij alledaagse handelingen
  • Angst om te vallen, valpreventie,
  • (Dementie)
 • Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie
  • Coronaire hartziekten, Angina pectoris,
  • Hartrevalidatie,
  • COPD,
  • Claudicatio intermittens
 • Neurologie
  • Aandoeningen waarbij her herleren van functies en vaardigheden waarmee herstel mogelijk is:
   • Cerebro Vasculair Accident (CVA)
   • Hersentrauma’s
  •  progressieve ziektebeelden
   • Progressieve ziekte beelden
   • Parkinson en Parkinsonisme
   • Dementie
   • Multiple Sclerose (MS)
   • Amyotrofe laterale sclerose (ALS)
   • Hersentumoren
   • De chronische fase na een CVA
 • Oncologie
 • Orthopedie


Een essentieel onderdeel van evidence based fysiotherapie is het gebruik van meetinstrumenten. Het doel van het gebruik van meetinstrumenten is tweeledig.

 

Meetinstrumenten worden inventariserend / diagnostisch gebruikt, waarbij het van belang is om de hulpvraag van de patiënt te objectiveren en te specificeren en het behandeldoel vast te leggen.

 

  Daarnaast worden meetinstrumenten evaluatief gebruikt. Om de effecten van de interventie te meten, kan gebruik worden gemaakt van het verschil in de begin- (baseline) en de vervolg(eind)score.

 

Voor meer informatie Meetinstrumenten zorg

 

Enkel voorbeelden van veelgebruikte meetinstrumenten en meetmethoden:

 

 • Activiteit en participatie:
  • PSK
  • KOOS (knie)
  • HOOS(heup)
  • of WOMAC(knie en heup)
 • Balans:
  • retropulsietest of Berg Balans schaal
 • Coördinatiestesten:
  • top-neus proef en knie-hak proef
  • Trunk control test
 • Inspanningstesten:
  •  6 minuten wandeltest (6MWT)
  •  Timed get-up and Go test (TUG)
 • Loopvaardigheid:
  • 10 meter looptest
  • Functional ambulation categories
 • Pijn:
  • VAS-pijn
 • Sensibiliteitstesten:
  • vitaal (pijn, temperatuur, grove tast)
  • gnostisch (propriocepsis, fijne tast)
 • Spierfunctie/Spierkracht:
  • krachtmeting volgens de MRC-methode
  • Handknijpkracht/Quadricepsmeting (Microfet2)
  • hamstring- en quadricepskracht
 • Tonus:
  • Palpitatie
 • Vermoeidheid:
  • Vas-vermoeidheid
  • Modified fatigue impact scale, Fatigue Severity Scale en Checklist Individual Strength (CIS20r)

 

 

Vragenlijsten:

 • Patiënt Specifieke Klachten (PSK)
 • Vragenlijst valgeschiedenis
 • Falls efficacy Scale bij valangst
 • Freezing of gait questionaire (bij freezing)
 • Vragenlijst Nederlandse Norm gezond bewegen of de LASA Physical
 • Activity Questionnaire (LAPAQ)
 • Parkinson activiteiten schaal

N.B. Deze lijsten zijn niet volledig en slechts een selectie.


Dit alles proberen wij te realiseren in een praktijk die mensen op hun gemak stelt qua inrichting en sfeer. In onze wachtruimte kunt u de tijd veraangenamen met een kopje koffie of thee.