Fysiotherapie in de regio Uithoorn

Voor mensen met een chronisch vermoeidheids syndroom (CVS) of fibromyalgie is gebleken dat de beste behandelresultaten worden verkregen door een combinatie van een geleidelijk opbouwend trainingsprogramma volgens gedrags georiënteerde principes.
Na een individueel intake-gesprek vinden een aantal basis-metingen m.b.t. uw belastbaarheid plaats. Hierna volgt u 2x per week de trainingen die begeleid worden door fysiotherapeuten die speciaal op dit gebied geschoold zijn.