Fysiotherapie in de regio Uithoorn

Van beweging leef je langer (en het is nooit te laat om in actie te schieten)

Sport je de ene maand meer dan de andere, of vind je simpelweg nooit echt tijd om te bewegen? Dan hoef je je volgens Amerikaanse onderzoekers niet al te veel zorgen te maken. Ook als je een actieve levensstijl uitstelt tot later, zou je van de voordelen genieten. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek, verschenen in het wetenschappelijk vakblad JAMA Network Open.

Wetenschapper Pedro Saint-Maurice, verbonden aan het National Cancer Institute van het National Institutes of Health (NIH) in de Verenigde Staten, zocht samen met zijn team uit of de effecten van beweging veranderen als je regelmatig of eerder sporadisch sport. Om daarachter te komen, polsten de vorsers bij 315.000 Amerikaanse volwassenen tussen 50 en 71 jaar hoeveel ze bewogen tijdens vier verschillende periodes in hun leven. Ze moesten aangeven hoe actief ze waren in hun tienerjaren en dan nog tijdens drie andere periodes. Tussen hun 40ste en 61ste, werd het activiteitsniveau voor het laatst in kaart gebracht.

Kleiner risico
Wat blijkt? Mensen die aangaven dat ze in elke periode van hun leven twee tot acht uur per week sportten, hadden 29 tot 36 procent minder kans om te overlijden tijdens het twintig jaar durende onderzoek. Hoe meer de personen bewogen, hoe kleiner het risico op sterfte binnen diezelfde tijdspanne.

De vorsers vonden deze conclusie niet verrassend, maar waren wél verbaasd toen ze beter keken naar de gewoontes van mensen die hun bewegingsniveau pas na hun veertigste opkrikten. Ook deze groep vertoonde minder risico om vroegtijdig te overlijden: 32 tot 25 procent in vergelijking met de personen die niet sportten.

Vroeger in vorm
Hoewel de onderzoekers concluderen dat op latere leeftijd beginnen sporten beter is dan nooit, stippen ze aan dat je er alle baat bij hebt om altijd een actieve levensstijl – dertig minuten matige beweging per dag – na te streven. “Beweging houdt je zowel mentaal als fysiek in vorm. En als je er een gewoonte van maakt als je jong bent, is de kans groter dat je ze ook volhoudt op latere leeftijd.” De wetenschappers zijn zich ook bewust van enkele vage feiten in het onderzoek. Zo kan de gerapporteerde informatie van sommige deelnemers onbetrouwbaar zijn omdat ze moesten terugblikken op lang vervlogen tijden. Ook op het type beweging werd niet dieper ingegaan.

Bron: Nieuwsblad.be/NPi.nl