COPD (een Engelse afkorting voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een ziekte die zich niet alleen beperkt tot longproblemen. Het is onomstotelijk vastgesteld dat verhoging van de lichamelijke activiteit een gunstig effect heeft op de kwaliteit van leven en conditie van de mensen met COPD.
In een individuele intake wordt onder meer de ernst van de COPD in kaart gebracht en worden in gezamenlijk overleg de behandeldoelstellingen bepaald. De intake kan gevolgd worden door een 6 minuten wandeltest en eventuele nog aanvullende metingen. Hierna volgt u 2x per week de trainingen in groepsverband. De training bestaat uit het optimaliseren of verbeteren van het algemene uithoudingsvermogen en het verbeteren van de spierkracht van met name de grote spiergroepen. Indien nodig krijgt u ook ademhalingsoefeningen.