wachtruimte

•    Fysiotherapie
•    Sportfysiotherapie
•    Manuele therapie
•    Fysiotherapie na ongevallen
•    Fysiotherapie bij arbeidsgerelateerde klachten
•    Werkplekonderzoek
•    Fysiotherapie voor mensen met COPD en astma
•    Fysiotherapie voor mensen met hartklachten
•    Fysiotherapie voor mensen met  hartfalen
•    Fysiotherapie voor mensen met Diabetes Mellitus II
•    
Fysiotherapie voor mensen met neurologische aandoeningen
•    Fysiotherapie voor ouderen
•    Valpreventie
•    Groepsbehandeling Parkinson Patiënten
•    Fysiotherapie voor mensen met kanker
•    Fysiotherapie voor mensen met vermoeidheidsklachten en fibromyalgie
•    Echografische diagnostiek van klachten aan het bewegingsapparaat
•    Triggerpoints Dry Needling
•    Psychosomatische fysiotherapie
•    Claudicatio Net en gesuperviseerde looptraining bij etalagebenen

•    Hydrotherapie
•    Mindfulness
•   Handtherapie
•    Fysiotherapie aan huis
 

 

behandelkamer1