Fysiotherapie wordt tegenwoordig alleen nog maar vergoed, wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. In uw polis kunt u terugvinden op hoeveel behandelingen u per kalenderjaar maximaal recht heeft. Wanneer er geen recht meer bestaat op vergoeding vanuit de aanvullende verzekering, komen de behandelingen voor uw eigen rekening.

Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeringsmaatschappij waarmee Motion Fysiotherapie een contract heeft afgesloten, gelden de tarieven zoals die zijn afgesproken in het desbetreffende contract.

 N.B. Indien er geen vergoeding uit de aanvullende verzekering meer is, geldt het onderstaande praktijktarief.

Wij zijn gecontracteerd door alle zorgverzekeraars. Bij vrijwel alle zorgverzekeraars kunnen wij rechtstreeks declareren. Bij een klein aantal kan dit niet en ontvangt u dus zelf onze nota. U voldoet in dat geval de nota aan ons en dient hem vervolgens in bij uw zorgverzekeraar, die aan u restitueert, indien uw verzekeringspakket toereikend is. Voor patiënten die toch bij maatschappijen zijn aangesloten zonder contract gelden ook de onderstaande praktijktarieven.

Sinds 2006 is fysiotherapie direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijsbrief van uw huisarts nodig heeft om bij ons behandeld te worden. Voor bepaalde (chronische) aandoeningen is nog wel een verwijzing nodig. Er is sprake van een chronische indicatie voor fysiotherapie wanneer de klacht, waarmee u zich bij ons meldt, voorkomt op de lijst van chronische indicaties van het ministerie van VWS. In het geval van een chronische indicatie is een verwijsbrief van de huisarts of de behandelend specialist nodig. De behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering, op de eerste 20 keer na. Deze worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Indien u geen aanvullende verzekeringen heeft, komen deze eerste 20 behandelingen voor uw eigen rekening.

Voor patiënten die bij andere maatschappijen zijn aangesloten dan de hierboven bedoelde, gelden onderstaande tarieven:

Reguliere zitting fysiotherapie € 35,00
Screening, intake, onderzoek € 49,00
Lange zitting € 48,00
Éénmalig fysiotherapeutisch consult (op medische indicatie) € 59,00
Zitting manuele therapie € 47,00
Toeslag voor uitbehandeling € 13,00
Inrichtingstoeslag € 7,50
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak € 22,75

 

(De prijslijst is ook als PDF beschikbaar)