Fysiotherapie in de regio Uithoorn

5000 stappen per dag beschermt ouderen tegen valpartijen

Zelfstandig wonende ouderen vallen minder vaak als ze dagelijks tenminste 5000 stappen zetten. Ouderen die fysiek minder fit zijn, medicijngebruikers en degenen met urine incontinentie en meer dan drie onderliggende aandoeningen lopen meer risico om te vallen. Dat concluderen Thaise wetenschappers die 255
60-plussers uit Bangkok een half jaar volgden en hun fysieke fitheid en dagelijkse lichaamsbeweging analyseerden.

Vallers
Van de 255 deelnemende 60-plussers kwamen er 33 ten val in het half jaar waarin de onderzoekers hen volgden. Daarbij liepen zij blauwe plekken, schaafplekken en verstuikingen op, en één deelnemer brak zijn heup. De onderzoekers lieten alleen ouderen meedoen met een laag valrisico: geen van de deelnemers was in het jaar voorafgaand aan de studie gevallen, en ze scoorden laag op twee valrisicovragenlijsten (Falls Risk for Older People in the Community en Modified Falls Efficacy Scale).

Fysieke conditie
Ouderen zonder valincident verkeerden bij aanvang van het onderzoek in een betere fysieke conditie dan degenen die wel vielen tijdens de halfjaarlijkse studieperiode. De vallers scoorden slechter op verschillende fysieke tests voor beenspierkracht, evenwicht, loopsnelheid en mobiliteit: allemaal factoren die kunnen leiden tot struikelen, uitglijden of vallen en daarom belangrijke elementen om in een valpreventieprogramma op te nemen, aldus de onderzoekers. Risicofactoren Tachtigplussers liepen 3,5 keer meer risico op een valpartij dan jongere senioren. Ook deelnemers met urine incontinentie, meer dan drie onderliggende aandoeningen of gebruikers van meerdere medicijnen of antipsychotica hadden een 3 tot 4 keer hoger valrisico. Dit is in lijn met eerdere onderzoeksuitkomsten. 5000 stappen Voldoende lichaamsbeweging – in de vorm van stappen per dag – wordt niet alleen geadviseerd om de algemene gezondheid te bevorderen maar het beschermt de ouderen ook tegen valpartijen, blijkt uit deze studie. Omdat een eerdere studie 5000 stappen als grenswaarde voor een sedentaire leefstijl beschouwde gebruikten de onderzoekers dat als afkappunt. Deelnemers die minder dan 5000 stappen per dag zetten liepen ruim 2,5 keer meer
risico op een valpartij dan degenen die meer dan 5000 stappen op hun bewegingsmeter scoorden. Dat bleek uit de berekende hazard ratio (zie kader) van 2,62. Daarbij corrigeerden de onderzoekers voor verschillen in onderliggende risicofactoren: leeftijd, urine incontinentie, onderliggende aandoeningen en medicijn/antipsychotica gebruik. Weinig actief  De 255 deelnemende ouderen bleken minder actief dan de onderzoekers vooraf verwachtten. Slechts 22 van hen voldeden aan de beweegnorm van minimaal 2,5 uur per week matig  intensieve lichamelijke activiteit. Omdat de onderzoekers vooraf alleen ouderen selecteerden met een laag valrisico verwachtten zij dat die actiever zouden zijn.