Dry-Needling is een specialisatie van de fysiotherapeut. Dry Needling is een behandeltechniek waarbij met behulp van een acupunctuur naald in een triggerpoint (spierverharding) wordt geprikt om deze snel te de-activeren. Dry Needling is geen acupunctuur, acupunctuur wordt toegepast door acupuncturisten en deze hebben een andere opleiding, andere zienswijze en streven in behandeling andere doelen na.

Wat is een myofasciale triggerpoint – myofasciaal pijnsyndroom?
Een myofasciale triggerpoint is een (zeer) drukpijnlijke plek in een dwarsgestreepte spier. In de spierbuik van deze spier kan men een strakke streng waarnemen waarin een plaatselijke verdikking zit. In de volksmond ook wel bekent als “spierverharding/spierknopen”. Deze plek is pijnlijk bij druk en kan een karakteristieke uitstralingspijn doen ontstaan. De patient herkent in de uitstralende pijn zijn klacht. Onder een myofasciaal pijnsyndroom (MPS) verstaat men klachten in het houdings-en bewegingsapparaat die veroorzaakt worden door de aanwezigheid van myofasciale triggerpoints (MTrP)
Een myofasciale triggerpoint kan verschillende klachten geven zoals: pijn met of zonder uitstraling, stijfheid in de spier, verminderde spierkracht, verminderde coördinatie en autonome symptomen zoals toename van zweten, rillerig zijn, duizelig/licht in het hoofd, wazig zien en/of koude handen. Myofasciale triggerpoints worden vaak over het hoofd gezien bij klachten en pijn van het bewegingsapparaat.

Wat voelt u tijdens de Dry-Needling?
De therapeut zal eerst voelen waar de triggerpoint zich bevindt, op deze plek wordt een steriele acupuntuur naaldje snel door de huid getikt. Dit voelt u nagenoeg niet. Als de punt van het naaldje de triggerpoint aanprikt voelt u een soort samentrekking/schok in de spier (LTR= local twitch respons). Daarna gevolgd door een ontspanning in die spier. Soms kan het voorkomen dat u wat gaat transpireren, zweterig of rillerig wordt maar dat herstelt zich snel. Na de behandeling kan de spier gevoelig/beurs aanvoelen (alsof u een blauwe plek heeft), dit duurt 1 tot 3 dagen. Daarna treedt meestal een merkbare verbetering van de spierfunctie op.
Dry-Needling blijkt uit diverse onderzoeken de meest effectieve behandeling te zijn om deze triggerpoints te de-activeren.